Maalesef, bu ürün satın alınamaz.
parallax background

Oksijen

Dünya atmosferinde %21 oranında bulunan ve yaşamsal öneme sahip gazdır. Oksijen gazı ayrıca, okyanuslarda %85 oranında, kaya ve minerallerde %46 oranında ve insan vücudunda %60 oranında bulunur.

Detaylar

Yakıcı gaz olmasından dolayı oksijen tüplerini parlayıcı ve yanıcı gazlar ile beraber depolamamalı , depolama için havadar yerler tercih edilmeli veya yapılmalı, yakınında sigara ve çıplak alev kullanımını yasaklamalı,berabe rinde kullanılacak bütün ekipmanlar yağdan arındırılmış olmalıdır bu işlem için Tri Klor Etilen veya Karbon Tetra Klorür uygundur.

Standartlar

TSE standartlarına göre sıvı / gaz oksijenin safiyeti minimum % 99,5 olmalıdır. ( TS 2800)
Tüpün dış rengi Ral 5002 dir ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl , 225 barlık tüpler için 5 yıldır. ( TS 7420)

Fiziksel Özellikler

Molekül Ağırlığı : 32 g/mol
Yoğunluğu (sıvı,-183°C’de) : 1,14 kg / dm³
Yoğunluğu (gaz, 0°, 1 atm) : 1,43 kg / m³
Kaynama Noktası (1 atm) : -183°C
Erime Noktası (1 atm) : -218,4°C
Özgül Ağırlığı ( hava :1) : 1,105

Kullanım Alanları

 • Asetilen , LPG , hidrojen gibi yanıcı gazların yanında
 • Metallerin kesimi , kaynağı,sertleştirilmesinde
 • Yüksek irtifa uçuşlarında
 • Çelik ocaklarında karbonun tasfiyesinde
 • Roketlerde hidrojen ile birlikte yakıt olarak
 • Nitrik asit ve etilen üretiminde ; zenginleştirilmesinde
 • Cam fırınlarında
 • Seramik fırınlarında
 • Demir çelik fırınlarında
 • Evrensel ve atık su tasfiyesinde
 • Ozon üretiminde
 • İçme suyunun temizlenmesinde
 • Kimyasal oksitleme proseslerinde
 • Tıpta ;akciğer enfeksiyonlarında , anestezide
 • Alüminyum ,Kurşun ,Bakır ,Çinko gibi madenlerin ergitilmesinde
 • Balık üretme çiftliklerinde sudaki oksijenin zenginleştirilmesinde
 • Endüstriyel fırın ve ocaklarda üretim kapasitesinin ve veriminin artması için yanma havasının zenginleştirilmesinde

Yüksek Saflık Oranları

Yüksek Saflıkta Oksijen 5.0 (%99.999)
Yüksek Saflıkta Gazların tamamı ISO 6142 yöntemi kullanılarak doldurulmuş olup, ISO 6141 standardına uygun 17025 Akreditasyon gaz analiz sertifikalarıyla belgelendirilmektedir.
Yüksek Saflıkta Oksijen 6.0 (%99.9999)
Yüksek Saflıkta Gazların tamamı ISO 6142 yöntemi kullanılarak doldurulmuş olup, ISO 6141 standardına uygun 17025 Akreditasyon gaz analiz sertifikalarıyla belgelendirilmektedir.