Maalesef, bu ürün satın alınamaz.
parallax background

Azot

Azot, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olup havadan ağırdır ve soluduğumuz havanın neredeyse %80’ini oluşturur. Genellikle inherit bir gaz olarak kabul edilir, ancak tam anlamıyla doğru değildir. Azot, birçok endüstride yaygın olarak kullanılan bir endüstriyel gazdır.

Detaylar

Azot, daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilir. Sıvı ve / veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda ; çift cidarlı , vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda ; basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı , dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir.

Standartlar

TSE standartlarına göre sıvı / gaz azotun 1.sınıfının safiyeti minimum % 99,999 2. Sınıfının safiyeti minimum % 99,99 olmalıdır. (TSE- TS 3192) Tüpün dış rengi YEŞİL RAL 6029 dur ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl , 225 barlık tüpler için 5 yıldır. ( TSE 11169)

Fiziksel Özellikler

Molekül Ağırlığı : 28,01 g/ mol
Yoğunluğu (sıvı,-186°C’de) : 0,808 kg/ dm³
Yoğunluğu (gaz, 0°, 1 atm) : 1,25 kg/ m³
Kaynama Noktası (1 atm) : -196°C
Erime Noktası (1 atm) : -210°C
Özgül Ağırlığı ( hava :1) : 0,967

Kullanım Alanları

 • Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza ile nakillerinde
 • Amonyak sentezinde
 • Kimya ,tekstil ,gıda ,boya sanayinde inert atmosfer sağlamak
 • Aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı altında transferinde
 • Elektronik sanayinde ,ampul imalatında
 • Nükleer reaktörlerde
 • Yenilebilen yağların oksidiyonunun önlenmesinde
 • Tanker ,boru hattı ve rafinerilerin temizlenmesinde
 • Tahıl silolarında
 • Işıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlanmasında
 • Cam ve çelik yapımında
 • Kömür madenlerinin güvenliğinde ve yangın söndürmede
 • Gıda ve hassas nesnelerin paketlenmesinde
 • Petrol ve gaz kuyularının tahriklendirilmesinde

Yüksek Saflık Oranları

Yüksek Saflıkta Azot 5.0 (%99.999)
Yüksek Saflıkta Gazların tamamı ISO 6142 yöntemi kullanılarak doldurulmuş olup, ISO 6141 standardına uygun 17025 Akreditasyon gaz analiz sertifikalarıyla belgelendirilmektedir.
Yüksek Saflıkta Azot 6.0 (%99.9999)
Yüksek Saflıkta Gazların tamamı ISO 6142 yöntemi kullanılarak doldurulmuş olup, ISO 6141 standardına uygun 17025 Akreditasyon gaz analiz sertifikalarıyla belgelendirilmektedir.