Medikal Azot Protoksit: Kimyası, Kullanım Alanları ve Etkileri